VD har ordet

Just nu jobbat vi febrilt med det arbetsprogram som annonserades i början av februari. Ni kan läsa mer om arbetsprogrammet i detalj i detta nyhetsbrev.

Jag kan meddela att just nu ser allt mycket bra ut. Vi följer den arbetsplanering för 2018 som vi tidigare beslutat om samtidigt som det händer mycket på alla tre oljefälten.  Detta sätter extra tryck på all vår personal och jag är otroligt tacksam över alla mina hårt arbetande och målmedvetna kollegor. Men i slutänden så är det resultaten som är viktigast och även om det blir lite förseningar så är vi just nu i fas för att nå våra mål. Att brunnen GTE-3 levererade så starkt var mycket glädjande och pekar på vidare framgångar.

Förutom arbetsprogrammet för 2018 så förklarar vi i nyhetsbrevet också hur en jetpump fungerar och varför vi använder just denna typ av pump i Brasilien. Vi skriver om hur våra tillgångar värderas.

Produktionen ökar, oljepriset håller i sig, och arbetena på våra fält börjar nå kulmen, så det finns all anledning att vara optimistisk!

Jonas Lindvall
vd

Dela detta


Eftersom både Tie-fältet och Tartaruga-fältet avger stora mängder associerad gas så är det huvudanledningen varför jetpumpen används i Brasilien.

Hur funkar en jetpump?

Mahas arbetsprogram för 2018

Nyheter

Under 2018 satsar Maha USD 23 miljoner på att öka produktionen på alla tre oljefälten.

Värdering av oljetillgångar

Nyheter

Marknadsvärdering och tillgångsvärdering är två olika saker. Marknadsvärdering är värdet aktiemarknaden sätter på bolaget, och kan variera mycket beroende på faktorer som till exempel världsekonomin, politiska beslut, konjunkturläge, förtroende för bolaget och dess ledning. Värdet på tillgångarna styrs mest av oljepriset, vilket vi inte rår på. Eftersom marknadsvärderingen av Maha är något abstrakt, så fokuserar vi här på tillgångsvärderingen.